Group Study Room

Study Room 1 / 9 Person
Study Room 3 , 5 / 1 Person
Study Room 4 , 6 / 5 Person
Study Room 8 / 13 Person

บริการห้องศึกษากลุ่ม ประชุม หรืออ่านหนังสือกลุ่ม ขอใช้บริการโดยแลกบัตรนิสิตที่เคาท์เตอร์ทางเข้า พร้อมลงทะเบียนขอใช้บริการจองเวลาใช้บริการล่วงหน้าได้


” บริการนี้สำหรับนิสิตปัจจุบันคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเท่านั้น “

ลงทะเบียนใช้บัตรนิสิตมาแสดงและลงชื่อด้วยตนเอง เพื่อป้องกันนิสิตยืมบัตรคนอื่นมาใช้บริการ

เวลาให้บริการ

จันทรฺ – ศุกร์

เช้า8.30 – 12.30 น.
บ่าย12.30 – 16.30 น.
เย็น16.30 – 19.30 น.
หรือ16.30 – 20.30 น.
(กรณีขยายเวลาปิดบริการ)

เสาร์ – อาทิตย์

เช้า9.00 – 12.30 น.
บ่าย 12.30 – 16.30 น.

ขั้นตอนขอใช้บริการ

 • ลงชื่อ – นามสกุล และรหัสนิสิต พร้อมแลกบัตรนิสิต
 • รับกุญแจห้องเมื่อครบจำนวนผู้เข้าใช้ที่กำหนด
 • จำนวนผู้ใช้ขั้นต่ำ
  • ห้อง 2 , 4 , 6 ผู้ใช้วางบัตรไว้ขั้นต่ำ 2 คน
  • ห้อง 1 ผู้ใช้วางบัตรไว้ขั้นต่ำ 4 คน
  • ห้อง 8 ผู้ใช้วางบัตรไว้ขั้นต่ำ 6 คน
 • ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น เนื่องจากห้องไม่เก็บเสียง
 • ไม่ทานอาหารในห้อง
 • ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในห้องไปด้านนอก
 • ครบกำหนดเวลาใช้บริการ กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมทั้งปิดไฟและล๊อกห้องทุกครั้ง
 • นำกุญแจมาคืนที่เคาท์เตอร์และรับบัตรคืน
 • หากจะใช้บริการห้องต่อเนื่อง จะต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนหมดเวลา 30 นาที หากไม่มีผู้จองต่อจึงใช้บริการต่อและลงทะเบียนใช้บริการต่อได้
 • มีชื่อในการใช้ห้องอยู่แล้วจะไม่อนุญาติให้นำชื่่อตัวเองไปใช้จองห้องอื่นในรอบเดียวกัน

บริการจองใช้ห้องล่วงหน้า

สามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 วันทำการ

ติดต่อโทร : 02 218 5729 , 02 218 6142

** หากสายเกิน 15 นาที การจองใช้บริการจะถือว่าสละสิทธิ์ **