ปฎิทินห้องสมุด

CBS LIBRARY | CBS STUDENT LOUNGE | CBS LOUNGE


>> CBS LIBRARY
>> CBS STUDENT LOUNGE

11-29 SEPTEMBER 2023

MON – FRI / 8:00 AM. – 9:00 PM.
SAT – SUN / 9:00 AM. – 5:00 PM.

EXTENDED OPENING HOURS
DURING EXAM PERIOD

ขยายเวลาให้บริการช่วงอ่านหนังสือเตรียมสอบ

TEMPORARILY CLOSED

19 SEPTEMBER 2023

8:00 AM. – 6:00 PM.

Faculty Activities

ปิดบริการชั่วคราว กิจกรรมคณะ

เวลาให้บริการ

CBS LIBRARY

7-8th Floor,
50th Anniversary Building

MON-FRI : 8:00 AM – 8:00 PM
SAT-SUN : 9:00 AM – 5:00 PM

1
2
3
4
5
6
previous arrow
next arrow

CU Single search

สืบค้นข้อมูลภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Search for books, ebooks, academic journals, etc from Library Catalog
(WEB OPAC Chula)