เปิดทำการ 1 มีนาคม

Service for

อาจารย์นิสิตบุคลากรบุคคลภายนอกศิษย์เก่า

Research Support

The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)

Chula’s Theses, Research Reports, Journal Articles, Special Lectures, and more!!


Community of Practice (CoP)

CoP is a database that collects history. Expertise and contributions of the academic community Chulalongkorn University.

CoP

Turnitin :
อักขราวิสุทธ์ :
iThesis :
Endnote X9 :
โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ จุฬาฯ
ระบบตรวจสอบ
การลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

วิทยานิพนธ์
บูรณาการและระบบ
การจัดการการวิจัย

โปรแกรมจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมNew Books


Library Social

CBSChula Library

1 month 3 weeks ago

ห้องสมุด​คณะ​บัญชี​ จุฬาฯ ขยายเวลากำหนดคืนหนังสือเป็นวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยไม่มีค่าปรับการคืนหนังสือเกินกำหนดนะครับ

CBSChula Library

1 month 4 weeks ago

ประกาศคณะฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรและการเข้าพื้นที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ วันที่ 1 ม.ค. 2564

CBSChula Library

6 months 3 weeks ago

ยินดีต้อนรับนิสิตทุกคน
CBS Learning Lifeline คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เชื่อมโลกการเรียนรู้ online และ offline
#cbsChula #ChulalongkornBusinessSchool


Language